מאמרים בדיני עבודה

זכויות בחג חנוכה

פנו אלינו מספר לקוחות ושאלו, האם הם יהיו זכאים לתשלום בגין היעדרותם מהעבודה בימי חג החנוכה. אז לכל מי ששאל,