דעו את זכויותיכם - המדריך המקיף להעסקת בני נוער בחופש הגדול

 

על פי נתוני משרד הכלכלה, במהלך השנה האחרונה הוטלו על מעסיקים עיצומים כספיים (קנסות) בסכום כולל של כ- 800,000 ₪ בגין העסקת בני נוער בניגוד לחוק, וזאת, בנוסף לכתבי אישום שהוגשו כנגד מעסיקים בגין עבירות על חוק עבודת נוער. ההפרות הבולטות שנמצאו היו העסקה ללא קבלת צילום תעודת זהות ואישור רפואי, העסקת נוער בלילה ללא קבלת היתר או בניגוד לתנאי ההיתר, העסקת בני נוער ביום המנוחה השבועי, והעסקת בני נוער יותר מ- 8 שעות ביום או יותר מ- 40 שעות בשבוע.

לפיכך, ריכזנו עבורכם את זכויות בני הנוער וחובות המעסיקים בהעסקתם.

 

גיל העסקת בני נוער

חל איסור להעסיק נער מתחת לגיל 14. עד גיל 16 ניתן להעסיק בני נוער אך ורק במהלך חופשות רשמיות מהלימודים, והחל מגיל 16 גם במהלך שנת הלימודים.

 

מסמכים שחובה על המעסיק לדרוש לפני תחילת העסקה

מעסיק מחויב לקבל מהנער שבכוונתו להעסיק, בטרם תחילת העסקה, אישור רפואי שהעובד כשיר לעבודה, וכן תעודת זהות של העובד או של אחד מהוריו (הכולל רישום שמו של הנער בספח). חל איסור מוחלט להעסיק בני נוער ללא קבלת המסמכים הנ"ל.

כמו כן, על העובד להוציא, לפני תחילת העבודה, פנקס עבודה מאחת מלשכות התעסוקה הקרובה למקום מגוריו, ולמסרו למעסיק.

 

מסמכים שיש להעביר לעובד

יש למסור לנער (שטרם מלאו לו 18 שנים) הודעה בדבר תנאי העסקתו, וזאת בתוך 7 ימים מתחילת העסקה. במסגרת ההודעה יפורט, בין היתר, זהות המעסיק והעובד, תאריך תחילת העבודה ומשך תקופת העבודה, עיקרי התפקיד של העובד, שמו ותפקידו של הממונה הישיר של העובד, גובה השכר השעתי של העובד, וכן את אורך יום העבודה ושבוע העבודה.

 

השכר המינימאלי שחייבים לשלם לעובד

שכר המינימום החודשי לבני נוער מחושב לפי 173 שעות בחודש (משרה מלאה).

עד גיל 16 - 70% משכר המינימום (כיום 18.82 ₪ לשעה).

עד גיל 17 - 75% משכר המינימום (כיום 20.16 ₪ לשעה).

עד גיל 18 - 83% משכר המינימום (כיום 22.31 ₪ לשעה).

המעסיק מחויב לשלם לעובד שכר וזכויות סוציאליות החל מהשעה הראשונה לעבודה ובמשך כל תקופת ההעסקה, לרבות במהלך "תקופת התלמדות" או "תקופת ניסיון".

 

תשלום החזרי נסיעות

בנוסף לתשלום שכר העבודה זכאי העובד לתשלום החזר נסיעות ממקום מגוריו אל מקום העבודה ובחזרה בסכום כולל של עד 22.60 ₪ ליום עבודה.

 

הפרשות לפנסיה

מעסיק מחויב להפריש עבור העובד לקרן פנסיה רק לאחר גיל סיום השירות הצבאי, דהיינו 20 לנשים ו- 21 לגברים.

 

שעות העבודה בהן מותר להעסיק בני נוער

על פי החוק מותר להעסיק בני נוער עד 8 שעות ביום ולא יותר מ- 40 שעות בשבוע.

אסור להעסיק בני נוער בשעות נוספות ו/או ביום המנוחה השבועי (לפי דתו של הנער) ו/או בחגים.

לאחר 6 שעות עבודה מגיע לעובד הפסקה של 45 דקות (מתוכן לפחות חצי שעה רצופה). ההפסקה היא על חשבון העובד.

אין להעסיק נערים מתחת לגיל 16 בין השעות 20:00 ועד למחרת בשעה 8:00. נערים בגילאים 16-18 רשאים לעבוד בשעות 22:00 ועד לשעה 6:00 למחרת, לאחר קבלת אישור מיוחד על ידי המעסיק מהממונה על חוק עבודת נוער.

על המעסיק לנהל רישום מסודר של שעות העבודה של הנער מדי יום בחתימת המעסיק והעובד.

 

ימי חופשה

עובד שמועסק פחות מ- 75 ימים בשנה, זכאי לתוספת בשיעור של 4% מגובה השכר שלו תמורת חופשה. יש לחשב את הערך היומי של יום החופשה לפי 8 שעות עבודה ולפי השכר השעתי. במשרה חלקית - יש לחשב את יום העבודה באופן יחסי לשעות העבודה.

 

עובד שמועסק מעל 75 ימים בשנה, זכאי לעד 16 ימי חופשה בשנה, מתוכם 12 או 14 ימי חופש בתשלום (בהתאם למספר ימי העבודה של העובד בשבוע). בשבוע עבודה של 6 ימי עבודה - 14 ימי חופשה בתשלום. בשבוע עבודה של 5 ימי עבודה - 12 ימי חופשה בתשלום הכוללים שישי ושבת.

 

ימי מחלה

לפי חוק דמי מחלה, העובד אינו זכאי ביום הראשון למחלתו לתשלום. בגין הימים השני והשלישי למחלה זכאי העובד לתשלום בשיעור של 50% משכר העבודה שלו, והחל מהיום הרביעי למחלה - זכאי ל- 100% משכרו.

 

ניכויים מהשכר

חל איסור מוחלט על הטלת קנסות או עונשים על בני נוער עובדים, וחל איסור מוחלט לנכות משכר העבודה סכומים בגין "נזקים" שנגרמו במהלך העבודה.

חל איסור לנכות מס משכרם של בני נוער מתחת לגיל 18.

המעסיק חייב בתשלום ביטוח לאומי לבני נוער המועסקים אצלו ואסור לו לנכות תשלום זה ממשכורתם. אסור לנכות גם ביטוח בריאות.

 

הודעה מוקדמת

הן המעסיק והן העובד מחוייבים במתן הודעה מוקדמת על רצונם להביא לסיום יחסי העבודה בהתאם למשך תקופת העבודה, כדלקמן:

עד 6 חודשי עבודה - הודעה מוקדמת של יום אחד לכל חודש (הן לעובד חודשי והן לעובד שעתי).

בין 7 -12 חודשי עבודה - הודעה מוקדמת של 6 ימים + 2.5 ימים לכל חודש (לעובד חודשי)/הודעה מוקדמת של יום אחד לכל חודש (לעובד שעתי).

שנה עד שנתיים - הודעה מוקדמת של חודש (לעובד חודשי)/הודעה מוקדמת של 14 ימים + יום אחד לכל חודשיים (לעובד שעתי).

שנה שלישית עד רביעית - הודעה מוקדמת של חודש (לעובד חודשי)/הודעה מוקדמת של 21 ימים + יום אחד לכל חודשיים (לעובד שעתי).

 

זכאות לפיצויי פיטורים

עובד שעבד מעל שנה במקום העבודה זכאי לפיצויי פיטורים בגובה המשכורת האחרונה כפול מספר שנות העבודה שעבד.

 

עבודות אסורות על בני נוער

בהתאם לתקנות עבודות נוער קיימת רשימה ארוכה של עבודות שאסור להעסיק בהם בני נוער, אלא אם מדובר בחניכים שהעבודה היא תחום התמחותם ולימודם המקצועי או במקרה בו ניתן אישור מיוחד להעסקה על ידי מפקח ראשי במשרד הכלכלה.

חל איסור על העסקת בני נוער, בין היתר, בהרמת משאות כבדים, חפירות של בארות, בור שופכין, מנהרות, ניקוי צינורות ביוב, ריתוך חשמלי ובאמצעות גז, חומרי נפץ וזיקוקים, מנופים, מלגזות, טרקטור, מכונות גזירה וחיתוך, מטחנות בשר, בית מטבחיים, מכונות חיתוך והקצעה בנגריה, הפעלת מכשירים פולטי קרינה, חומרים כימיים, חומצות, מפעלי סיגריות, בתי חולים ומרפאות לחולי נפש וטיפול בגופות נפטרים.

 

 

לשאלות והבהרות נוספות בנושא אנחנו לרשותכם.

 

 

מידן גריסרו - משרד עורכי דין ונוטריון

דרך אבא הלל סילבר 12 - מגדל ששון חוגי, קומה 9

רמת גן 52506

טל': 03-6708850; פקס': 03-6708851

דוא"ל: Office@grisarolaw.co.il

פייסבוק: https://www.facebook.com/meidan.grisaro


 

 

.

שלח
תודה!
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם מלא:
שדה חובה
שדה חובה
דוא"ל:
טלפון:
שדה חובה
כל הזכויות שמורות למידן גריסרו - משרד עורכי דין ונוטריון
טל': 03-6708850 | פקס': 03-6708851 | Office@grisarolaw.co.il