דעו את זכויותיכם - לרגל ט' באב

 

פנה אלינו אחד מלקוחותינו ושאל, האם הוא יהיה זכאי לתשלום שכר עבודה בגין היעדרותו מהעבודה בט' באב?

 

 

החוק מגדיר מספר ימים בשנה, אשר נחשבים כמועדי ישראל ואשר הינם ימי מנוחה וחל איסור לעבוד בהם (שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות וחג השבועות).

 

בימים האמורים המוגדרים בחוק, יש לעובד זכות להיעדר מהעבודה, והוא אף יהיה זכאי לשכר עבור החג (דמי חגים), אם וככל שהוא עובד חודשי או עובד שאינו חודשי אולם הוא בעל וותק של 3 חודשי עבודה והוא לא נעדר מהעבודה יום לפני החג ויום לאחריו, אלא בהסכמת המעביד.

 

יצוין, כי לעובד שאינו יהודי ישנה הזכות לבחור באלו ימי חג ברצונו לשבות ולקבל דמי חגים - בימי החגים היהודים או בימי החגים של עדתו.

 

תשעה באב אינו נכלל בגדר מועדי ישראל המפורטים בחוק, ועל כן הוא נחשב ליום עבודה רגיל ואינו נחשב כיום מנוחה שבו זכאי העובד למנוחה בתשלום. 

 

יחד עם זאת, ייתכן כי בהסכם העסקה האישי שלכם, בהסכמים קיבוציים או בצווי הרחבה שונים החלים על מקום העבודה שלכם, נכלל יום ט' באב כיום היעדרות בשכר או כיום בחירה שבו הנכם יכולים להעדר בתשלום.

 

חשוב לדעת, כי אם וככל שהסכם העסקה שלכם אינו מכיל הוראה כאמור ביחס ליום ט' באב ו/או אם לא חלים על מקום העבודה שלכם הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה הכוללים הוראות בעניין, הנכם רשאים לבקש מהמעביד שלכם לצאת לחופשה ביום ט' באב, בהתאם למספר ימי החופשה הצבורים שלכם. חשוב לזכור, כי עליכם לבקש זאת מהמעביד זמן סביר מראש, ולפחות 14 ימים מראש כאשר מדובר על חופשה העולה על שבעה ימים.

 

לשאלות והבהרות נוספות בנושא אנחנו לרשותכם.

 

בברכת צום מועיל!

 

מידן גריסרו - משרד עורכי דין

טל': 03-6708850; פקס': 03-6708851

דוא"ל: Office@grisarolaw.co.il

פייסבוק: https://www.facebook.com/meidan.grisaro

 

 

 

 

שלח
תודה!
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם מלא:
שדה חובה
שדה חובה
דוא"ל:
טלפון:
שדה חובה
כל הזכויות שמורות למידן גריסרו - משרד עורכי דין ונוטריון
טל': 03-6708850 | פקס': 03-6708851 | Office@grisarolaw.co.il