זכויות עובדים - מוקדש למשוחררי צו 8

מאת עו"ד מידן גריסרו

 

לפני הכל אני רוצה לנצל גם את הבמה הזו ולמסור איחולי החלמה מהירה ורפואה שלמה לפצועים ולשלוח חיבוק ענקי למשפחות הנופלים, אשר מסרו את נפשם בגבורה להגנת המדינה.

 

כמו כן, אני חייב לשבח, להודות ולהוקיר את עשרות אלפי חיילי המילואים שעזבו את שגרת יומם, משפחותיהם, עבודתם ועיסוקיהם והתייצבו תוך זמן קצר ביותר על מנת להגן על הבית של כולנו, תוך סיכון חייהם וחירוף נפשם.

 

כל הכבוד!!!

 

חזרת בשעה טובה לעבודה ומצאת על השולחן מכתב פיטורים? קיבלת מהמעסיק שלך במהלך תקופת השירות במילואים או לאחר חזרתך לעבודה מהמילואים הודעה מוקדמת לפיטורים? דע את זכויותיך!

 

בהתאם לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949, חל איסור על מעסיק לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו, ואם פיטרו - בטלים הפיטורים.

 

האיסור הנ"ל חל גם ביחס לעובדים שנקראו בצו לשירות עבודה במפעל חיוני או במפעל למתן שירותים קיומיים, ובלבד שהם אינם מועסקים במפעל כאמור כשכירים או כעצמאיים.

  

נקראת לשירות מילואים העולה על יומיים רצופים? - חל איסור על המעסיק שלך לפטר אותך גם בתקופה של 30 ימים לאחר תום שירות המילואים, אלא אם כן קיבל היתר של ועדת תעסוקה.

לא ניתן לחפוף את ימי ההודעה המוקדמת עם 30 הימים מתום שירות המילואים, בהם חל איסור לפטר את העובד.

 

ועדת התעסוקה אשר דנה בטענות של עובד כנגד מעבידו הטוען כי פוטר עקב שירותו במילואים מוסמכת לתת צו המורה למעסיק להחזיר את העובד לעבודה או צו המורה למעסיק לשלם לעובד פיצויים בסכום השווה לחמש משכורות או לתת צו להעסקה וצו לפיצויים (צו משולב), אך סכום הפיצוי שיפסק לעובד בצו משולב יקבע רק בהתאם לנזק שנגרם לעובד בפועל עקב הפיטורים שלא כדין.

 

חשוב לציין, כי גם חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, אוסר על הפליית דורש עבודה או עובד מחמת שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות מחמת תדירותו או משכו.

 

מעסיק אשר יפטר עובד בשל שירותו במילואים עלול להיות מחויב בעיצום כספי, ובמקרים מסוימים הדבר אף יכול להיחשב כעבירה פלילית של ממש!

 

לשאלות והבהרות נוספות בנושא אנחנו לרשותכם.

 

מידן גריסרו - משרד עורכי דין

טל': 03-6708850; פקס': 03-6708851

דוא"ל: Office@grisarolaw.co.il

פייסבוק: https://www.facebook.com/meidan.grisaro

 

 

 

 

שלח
תודה!
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם מלא:
שדה חובה
שדה חובה
דוא"ל:
טלפון:
שדה חובה
כל הזכויות שמורות למידן גריסרו - משרד עורכי דין ונוטריון
טל': 03-6708850 | פקס': 03-6708851 | Office@grisarolaw.co.il